מתווכחים ורבים, חוסר כבוד שתיקות ארוכות ומעיקות, ילדים, מטלות, כעס וברוגז מוחלט עם משפחתו של בעלי. כך הגענו לייעוץ אצל דני. דני תרם לנו לידע, להבנה, התווה לנו דרך אחרת, חדשה, כללי תקשורת שונים ממה שהורגלנו, כללי התנהגות וכבוד הדדי, מרחב אישי וזוגי, מושגים שלא ידענו שקיימים בכלל. אני וחמותי לא נהיה חברות אף פעם, אבל, לכל הפחות, חזרנו לתקשר ולדבר עם המשפחה של בעלי, דבר שתרם רבות לקשר שלנו ועל כך המון תודה.

–חגית ואבישי, כפר סבא